Marlboro Fusion Blast 8 Nhật – Marl 2 Bấm Đào Bạc Hà

Out of stock

Description

Marlboro Fusion Blast 8 Nhật – Marl 2 Bấm Đào Bạc Hà
Xuất xứ: Nhật Bản
Độ nặng: 0.4 mg Nicotine
Hương vị: Đào + Bạc hà
Quy cách: 20 điếu/bao, 10 bao/cây
Trọng lượng: 0,4kg/cây